Velkommen til Venstre i Lyngby-Taarbæk

Kære Borger

Velkommen til Lyngby-Taarbæk kommune. I Venstre ønsker vi at skabe de bedste rammer for dit liv her. Du skal kunne føle dig tryg, kunne få den hjælp du og din familie har behov for, og ikke mindst være glad for og stolt af at bo her.

Venstres politik tager udgangspunkt i det menneskesyn, at mennesket trives bedst med frihed under ansvar. Ansvar for eget liv og medansvar for fællesskabet. Frisind og mangfoldighed er en anden styrende værdi for Venstre. Mange forskellige nationaliteter er bosat hos os, og vi ser forskelligheden som en stor styrke for kommunen. Vi bliver klogere af hinanden, når vi ikke er ens, når vi er villige til at lytte og lære af hinanden.

Alle borgere er forskellige, og har forskellige behov, og den enkeltes behov varierer livet igennem. I Venstre tror vi på, at det er vigtigt at give dig valgmuligheder i forhold til den kommunale service. Som borger skal du have frit valg mellem kommunale og private løsninger, for eks. mht. daginstitution, skole, hjemmehjælp, madordning eller ældrebolig.

Vi ønsker at involvere dig som borger. Vi tror på, at de bedste beslutninger træffes, når det sker i et tæt samarbejde med dem, der skal leve med beslutningerne. Vi har mange gode erfaringer med frivillige initiativer i kommunen. De viser, at frivilligt arbejde skaber stor værdi, både for modtager og giver. Derfor arbejder vi for at blive bedre til at inddrage frivillige og værdsætte dem for deres indsats.

Vi har en høj tilfredshed med de kommunale servicetilbud - vores mål er at gøre den endnu højere. Vores skoler er blandt Danmarks bedste, og det skal de blive ved med at være. Vi har bygget og moderniseret vores plejeboliger. En nytænkning af ældreområdet, hvor træning til at kunne mere selv, har øget livskvaliteten for mange. Fremadrettet skal vi have endnu mere fokus på ældres trivsel og behov, for eks for nærvær og værdighed.

Vi ønsker at styrke jobskabelsen gennem vækst ved at føre en aktiv erhvervspolitik. Flere arbejdspladser betyder flere borgere i arbejde. En videreudvikling af Vidensbystrategien er en af vores strategier til brande kommunen, og tiltrække nye virksomheder.

Den fremtidige byudvikling skal ske med respekt for det grønne i kommunen og ikke på bekostning heraf. Vi ønsker at udvikle nye byrum, som borgerne kan nyde at opholde sig i.

Vi går aldrig på kompromis med en stærk økonomi eller de kommunale kerneopgaver. En god økonomi kræver vilje og evne til at prioritere, og det har Venstre altid vist, at vi har.  

Venstre har brug for din opbakning til at fortsætte den positive udvikling i kommunen.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til Venstres gruppe i Kommunalbestyrelsen eller bestyrelsens medlemmer, der gerne indgår i en dialog om, hvordan vi sammen skaber Danmarks bedste kommune.

Med venlig hilsen

Jakob Dahl Christiansen
Formand, Venstre i Lyngby-Taarbæk