Venstre har sammen med Dansk Folkeparti valgt at fremlægge eget budgetforslag

Budgetforhandlinger handler om at vælge de rette tiltag og forbedringer til gavn for borgerne og den udvikling vi ønsker i kommunen. Venstre og Dansk Folkeparti har sammen arbejdet hårdt for at udarbejde budgetforslag, der tager hånd om de aktuelle udfordringer og problemstillinger i forhold til børn, skoler, ældre og udsatte, samt sikrer en attraktiv kommune. Desværre må vi konstatere, at der ikke var imødekommenhed fra flertallet overfor vores forslag. Derfor vælger vi at fremlægge selvstændigt budgetforslag.

Med en venteliste på 106 borgere til en plejehjemsplads skal der handles nu. Vi ønsker at etablere et nyt plejehjem - gerne privat. Således belaster vi ikke kommunens anlægsøkonomi og samtidig skaber vi større valgfrihed for borgerne. Vi skal hurtigst muligt etablere et nyt moderne plejehjem til 70 borgere og opretholde de 30 omsorgsboliger i kommunen.

Vi ønsker at udvikle vores daginstitutioner. Lige nu er børnetallet faldende og derfor er der ikke behov for at bygge 2 nye institutioner, men nogle institutioner er så dyre i drift og så utidssvarende, at det kan betale sig at investere i noget nyt. Derfor ønsker vi fortsat at opføre én idrætsbørnehave ved Lyngby stadion til afløsning for dyre og utidssvarende intitutionerne i nærheden.  Ligeledes ønsker vi at afsætte en pulje til de institutioner, der har behov for opgradering af deres køkkener for at kunne have større valgfrihed mellem hvilke madordninger de vil vælge. Det skal ikke være manglende køkkenfaciliteter, der afholder forældrene fra at få den ønskede madordning til deres børn i daginstitutionen.

At kunne færdes sikkert i trafikken på vej til skolen er afgørende for os. Det er vigtigt for børnenes sundhed at de bevæger sig, og vi har som politikere en forpligtelse i at sikre, at der er trafiksikre skoleveje. Knap halvdelen af kommunens skoler er gennem de seneste år kommet med ønsker til trafiksikrende tiltag og vi ønsker derfor at afsætte penge, så kommunen og skolerne i samarbejde kan finde de rette løsninger.

At finde rundt i det kommunale system kan være svært for mange borgere. Vi ønsker derfor, at borgerrådgiveren genetableres så borgerne igen har en central person at henvende sig til når de har brug uvildig hjælp til at forstå det kommunale system eller klage over den behandling de har modtaget.

Epitalet er fremtidens behandling af borgere, der lever med en kronisk sygdom. Vi ønsker at sikre, at vi igen kommer i front så vi kan sikre borgerne den bedste behandling, der kan minimere unødvendige indlæggelser. Samtidig vil lægedækningen kunne bruges i ældreplejen som en moderne plejehjemslæge, der kan sikre, at de ældre får den bedst mulige behandling og forebygge unødvendige og dyre indlæggelser.

For V og DF er det vigtigt med en økonomi i balance. Vi ved, at vores ønsker kræver finansiering og prioritering af opgaverne. Derfor har vi foreslået at skære ned på puljer, som ofte ikke anvendes og spare på den kommunale administration for i stedet at investere i borgernes ønsker og behov.
Vi er ligeledes imod en for stor afvikling af gælden da renten er så lav. Kommunens kassebeholdning, som jo falder drastisk over de næste år, skal investeres bedst muligt så vi sikrer det største afkast. Borgerne skal have mest muligt ud af deres skattekroner.

Vi vælger at prioritere det, der giver størst værdi for borgerne.

 

Budgetforhandlinger handler om at vælge de rette tiltag og forbedringer til gavn for borgerne og den udvikling vi ønsker i kommunen. Venstre og Dansk Folkeparti har sammen arbejdet hårdt for at udarbejde budgetforslag, der tager hånd om de aktuelle udfordringer og problemstillinger i forhold til børn, skoler, ældre og udsatte, samt sikrer en attraktiv kommune. Desværre må vi konstatere, at der ikke var imødekommenhed fra flertallet overfor vores forslag. Derfor vælger vi at fremlægge selvstændigt budgetforslag.

Med en venteliste på 106 borgere til en plejehjemsplads skal der handles nu. Vi ønsker at etablere et nyt plejehjem - gerne privat. Således belaster vi ikke kommunens anlægsøkonomi og samtidig skaber vi større valgfrihed for borgerne. Vi skal hurtigst muligt etablere et nyt moderne plejehjem til 70 borgere og opretholde de 30 omsorgsboliger i kommunen.

Vi ønsker at udvikle vores daginstitutioner. Lige nu er børnetallet faldende og derfor er der ikke behov for at bygge 2 nye institutioner, men nogle institutioner er så dyre i drift og så utidssvarende, at det kan betale sig at investere i noget nyt. Derfor ønsker vi fortsat at opføre én idrætsbørnehave ved Lyngby stadion til afløsning for dyre og utidssvarende intitutionerne i nærheden.  Ligeledes ønsker vi at afsætte en pulje til de institutioner, der har behov for opgradering af deres køkkener for at kunne have større valgfrihed mellem hvilke madordninger de vil vælge. Det skal ikke være manglende køkkenfaciliteter, der afholder forældrene fra at få den ønskede madordning til deres børn i daginstitutionen.

At kunne færdes sikkert i trafikken på vej til skolen er afgørende for os. Det er vigtigt for børnenes sundhed at de bevæger sig, og vi har som politikere en forpligtelse i at sikre, at der er trafiksikre skoleveje. Knap halvdelen af kommunens skoler er gennem de seneste år kommet med ønsker til trafiksikrende tiltag og vi ønsker derfor at afsætte penge, så kommunen og skolerne i samarbejde kan finde de rette løsninger.

At finde rundt i det kommunale system kan være svært for mange borgere. Vi ønsker derfor, at borgerrådgiveren genetableres så borgerne igen har en central person at henvende sig til når de har brug uvildig hjælp til at forstå det kommunale system eller klage over den behandling de har modtaget.

Epitalet er fremtidens behandling af borgere, der lever med en kronisk sygdom. Vi ønsker at sikre, at vi igen kommer i front så vi kan sikre borgerne den bedste behandling, der kan minimere unødvendige indlæggelser. Samtidig vil lægedækningen kunne bruges i ældreplejen som en moderne plejehjemslæge, der kan sikre, at de ældre får den bedst mulige behandling og forebygge unødvendige og dyre indlæggelser.

For V og DF er det vigtigt med en økonomi i balance. Vi ved, at vores ønsker kræver finansiering og prioritering af opgaverne. Derfor har vi foreslået at skære ned på puljer, som ofte ikke anvendes og spare på den kommunale administration for i stedet at investere i borgernes ønsker og behov.
Vi er ligeledes imod en for stor afvikling af gælden da renten er så lav. Kommunens kassebeholdning, som jo falder drastisk over de næste år, skal investeres bedst muligt så vi sikrer det største afkast. Borgerne skal have mest muligt ud af deres skattekroner.

Vi vælger at prioritere det, der giver størst værdi for borgerne.