Kandidater til Kommunalvalg 2017

1. Søren P. Rasmussen

Spidskandidat samt kandidat til Regionsrådet, Virum
E-mail: [email protected]
Telefon: 30 91 44 90


Valgt til kommunalbestyrelsen i 2000. Sidder i Økonomiudvalget, kultur- og fritid, byplanudvalget samt beskæftigelses- og integrationsudvalget.

Jeg kæmper specielt for:

• Langt bedre borgerinddragelse
• En ældrepleje med de ældres og medarbejdernes behov i centrum – omsorg frem for skemaer
• Økonomi til at sænke skatterne og udvikle den kommunale service
• Udvikling med respekt for lokal-områdernes særpræg og optimal vedligeholdelse af de grønne områder, skoler og institutioner 

2. Henriette Breum

Kandidat, Virum
E-mail: [email protected]
Telefon: 71 10 01 23


Valgt til kommunalbestyrelsen i 2013. Sidder i børne- og ungdomsudvalget samt teknik- og miljø.

Jeg kæmper specielt for:

• Skoleelevernes forhold både lærings- og trivselsmæssigt samt de fysiske rammer
• Mangfoldighed i vores pasningstilbud, så der er tilbud, der matcher ønsker og behov
• Muligheder for bevægelse (f.eks. naturlegeplads og løberuter) i vores grønne områder samt renovering af vores nedslidte legepladser


Jørn Moos

3. Jørn moos

Kandidat, Virum
E-mail: [email protected]
Telefon: 40 16 60 42


Medlem af Kommunalbestyrelsen. Sidder i social- og sundhedsudvalget samt teknik- og miljø.


Jeg er borgernes talerør i forhold til kommunen.


Jeg kæmper specielt for:

 • Ordentlige forhold for de ældre og handicappede
 • En bedre kommunal vedligeholdelse af de private fællesveje
 • At borgerne kan føle sig mere trygge i bybilledet og i deres boliger4. tommy wedel

Kandidat, Virum/Sorgenfri
E-mail: [email protected]
Telefon: 40 85 71 60


Mindre snak -mere handling. Jeg er;
Formand i Seniorådet, næstformand i Frivilligcenteret, medstifter af og aktiv i:
Vågetjenesten, spisevennerne, Solgårdens Musikalske Venner og lokalplanen for Virum bymidte.

Jeg kæmper specielt for:

• Ældrepleje på borgerens betingelser
• Mere omsorg mindre rapportering
• Færre vikarer i ældreplejen
• Flere aktivitetstilbud på plejecentrene
• Flere socialøkonomiske arbejdspladser
for psykisk sårbare
• Kultur & medborgerhus


5. martin from

Kandidat, Sorgenfri
E-mail: [email protected]
Telefon: 42 22 97 00


Jeg kæmper specielt for:

 • Lavere skat – det skal være billigere at være borger i kommunen
 • Der skal være respekt omkring anvendelse af borgernes penge – derfor nægter jeg at bruge en kvart mia. kr. på renovering af rådhuset.
 • Borgerinddragelse og nærhed i lokalområderne - ingen massive og grimme ejendomme i villakvartererne

 


6. inge sandager

Kandidat, Lyngby
E-mail: [email protected]
Telefon: 40 61 80 95

 
Jeg kæmper specielt for:
… at vi skal passe bedre på Lyngby-Taarbæk og kommunens borgere.
 
• Vi skal have sat en stopper for indbrud, utryghed i eget hjem og på gaden
• Tryghed og større respekt for vores ældre
• At vi passer langt bedre på vores bymiljø, der ikke må sande til i trafik og byggeri
Læs mere om mig her:

7. curt købsted

Kandidat, Lyngby
E-mail: [email protected]
Telefon: 21 75 00 96


Valgt til kommunalbestyrelsen i 2009  

 

Jeg kæmper specielt for:

 • Lyngby-Taarbæk skal leve op til Venstres erhvervspolitiske ambitioner
 • Køleskabe til madpakker samt ordentlige toiletforhold på skolerne
 • Optimal støtte til demente og deres pårørende
 • Landets bedste tilbud til psykisk og fysisk handicappede
 • Forebyggelse af ensomhed blandt ældre 
 • Plejehjemspladser for døende
 • Pladsgarantien for plejehjemsplads skal overholdes
 • Epitalet skal bevares

8. ole holtz-nielsen 

Kandidat, Virum
E-mail: [email protected]
Telefon: 99 55 90 37


Mere end 10 års erfaring bl.a. som formand for Venstre i Lyngby-Taarbæk, medlem af Venstres Hovedbestyrelse samt netværk for klima og miljø.


Jeg vil arbejde for:

 • Bedre indeklima i skoler og daginstitutioner
 • Mere sikker afvikling af trafik
 • Lavere skatter og takster
 • Rettidigt vedligehold af skoler og daginstitutioner
 • Øget kvalitet i den kommunale service9. Niels Jørgen christensen 

Kandidat, Virum
E-mail: [email protected]
Telefon: 20 23 06 37

 
Jeg kæmper specielt for:
At bidrage med en seriøs og ordentlig indsats for et trygt Lyngby-Taarbæk, hvor overskrifterne er anstændighed, frihed, sammenhold og gensidig respekt
• Lav skat og høj kvalitet i kommunen
• Naturbeskyttelse og tilgængelighed
• Handels- og byliv skal forbedres
• Erhvervsudviklingen fortsætter
• At tiltrække flere turister 

Læs mere her


 

10. Kristian Kurlink 

VU kandidat, Lyngby
E-mail: [email protected]
Telefon: 41 13 52 9211. Henrik thorsager

Kandidat, Lundtofte
E-mail: [email protected]
Telefon: 81 72 51 00

Jeg har grundlagt Facebook-gruppen ”Vores Lundtofte”, som bygger på et grundlæggende samfundsmæssigt engagement om at skabe åbenhed, informere og en fri debat borgerne imellem. 

 

Jeg kæmper specielt for:

 • Bedre aktivitetsfaciliteter til familier, børn og unge
 • Bevaring af vores grønne natur, gamle huse og lokale kultur 
 • En byudvikling som skaber helhed, fællesskab og balance

 


12. toke fredlev

Kandidat, Lyngby
E-mail: [email protected]
Telefon: 9394 7800

Jeg er formand for Venstre i Lyngby-Taarbæk.

 

Jeg kæmper specielt for:

 • Børn og unge med udfordringer skal have den hjælp de har brug for og krav på. Vores kommune skal overholde serviceloven. Fast kontaktperson hos kommunen.
 • Bedre brug af vores grønne områder - etablering af naturlegepladser.
 • Ordentlige vedligeholdte veje for alle trafikanter.
 • Dem der kan selv, skal selv og vi skal stille krav til borgerne så vi kan sætte skatten ned.

13. Alice kirk binns

Kandidat, Lyngby
E-mail: [email protected]
Telefon: 23 62 62 68


Jeg kæmper specielt for:
• Politisk åbenhed, ærlighed og tolerance for alles holdninger
• Lejerne i den almennyttige boligsektor
• Kommunens ansatte ud fra princippet ”glade medarbejdere er de mest effektive”
• Et Jobcenter, hvor ret og pligt håndhæves med ligeværdig respekt
• Aldrig mere sager a la Dyrehavegaard


14. Rosita flyger

Kandidat, Lyngby
E-mail: [email protected]
Telefon: 51 64 12 01


15. Morten Kirk binns

Kandidat, Lyngby
E-mail: [email protected]
Telefon: 24 42 45 39


Jeg kæmper specielt for:
Et sundt og stærkt Lyngby-Taarbæk.
Til at nå målet er jeg fokuseret på:
• Bedre udnyttelse af Mobilt Akut Team
• Mere ansvar til og anerkendelse af plejepersonalet
• Optimale muligheder for sjov motion til alle uanset alder og fysisk form
• Flere tilbud til iværksættere
 
 

16. LIS coskun LaUrsen

Kandidat, Lyngby
E-mail: lis.fra.venstre@gmail.com
Telefon: 2162 1448