Generalforsamling og opstillingsmøde

Generalforsamling og opstillingsmøde

26

feb.

Start: 26/02/2020 19:00 Slut: 26/02/2020 23:00

Sted: Lyngby Rådhus

Adresse: Lyngby Torv 7, 2800  Lyngby

Skriv dit navn og din email for at tilmelde dig. Du modtager en kvittering på mail.

Venstre i Lyngby-Taarbæk afholder ordinær generalforsamling og opstillingsmøde til KV/RV21. Kom og vær med til at vælge ny politisk leder på rådhuset - deltag i debatten om beretningen, vælg formand, kredsformand og bestyrelsesmedlemmer m.v. På generalforsamlingen sætter medlemmerne retningen for arbejdet i det kommende år.

Alle medlemmer af Venstre i Lyngby-Taarbæk har adgang til mødet, når man har betalt kontingent senest den 19. februar. For at være valgbar og have stemmeret til opstillingsmødet, skal du have fysisk bopæl i Lyngby-Taarbæk.

Indbetaling af kontingent, kr. 380 for 2020 (660 kr. for par og 330 kr. for pensionister) bedes indbetalt via opkrævning tilsendt via Betalingsservice eller post i december måned 2019.

Af hensyn til bestilling af kaffe mv., vil vi gerne, at man tilmelder sig inden den 24. februar på adressen 

[email protected]

eller ved brug at tilmeldingsknappen her på siden.

 

Dagsorden
 
1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold 
4. Behandling af regnskab 
5. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for 2021 
6. Behandling af indkomne forslag Der er ved fristens udløb ikke indkommet forslag 
7. Godkendelse af procedurer for KV21 jf. vedlagte forslag til “Forretningsorden for opstilling til kommunalvalg 2021 samt udarbejdelse og gennemførelse af handlingsprogram” 
8. Beslutning om antal opstillede og valg af kandidat(er) til RV21. 
 
Efter punkt 8 suspenderes generalforsamlingen for at afholde opstillingsmøde. 
 
På opstillingsmødet vælges stemmetællere, dirigent, spidskandidat til kommunevalget samt kandidat(er) til regionsrådsvalget. 
 
Efter opstillingsmødet genoptages generalforsamlingen: 
 
  9. Valg af formand 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
11. Valg af formand for kredsbestyrelsen 
12. Valg til kredsbestyrelsen 
13. Valg af medlem til regionsbestyrelsen 
14. Valg af delegerede til landsmødet 
15. Valg af to revisorer og suppleant(er) 
16. Eventuelt