Kommuneforeningsbestyrelsen

Jens Dissing Odgaard

Bestyrelsesformand

E-mail: [email protected]
Telefon: 22 70 78 72

Ulrik E. Fink

Næstformand

Kristian Wismann Kurlink

Kasserer

Morten Lauberg Lauritsen

Sekretær

Tommy Wedel

Bestyrelsesmedlem

Søren Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Ida Maiken Schaar

Bestyrelsesmedlem

Camilla Bistrup

1. suppleant


Per Norman Jørgensen

2. suppleant

Lukas Damsgaard

Bestyrelsesmedlem, VU

Kathrine Eskildsen Larsen

Bestyrelsesmedlem, VU


Kredsbestyrelsen

Kredsen dækker Lyngby-Taarbæk Kommune. Bestyrelsen opstiller og støtter folketingskandidaten lige som den er lokalt ansvarlig for folketingsvalg.

Kredsbestyrelsen vælges på partiforeningens generalforsamling. Bestyrelsen er en selvstædig organisation med egne møder og økonomi. En del af medlemskontingentet til Venstre går til kredsens arbejde, som først og fremmest er de landsdækkende valgkampe. Desuden modtager kredsen private bidrag, kun jf. gældende regler og lovgivning.

Bestyrelsesmedlemmerne i Kredsbestyrelsen er identiske med ovenstående bestyrelse for kommuneforening.

Donationer til næste folketingsvalgkamp kan indbetales til kredsens bankkonto: 7045 0001269156

Bidrag til kommune- og regionsvalg sendes til kommuneforeningens bankkonto 6748 0001101888

Foreningens vedtægter

Her kan du se vores vedtægter