Lokal politik

1945, 3 min: Optagelser fra ildregattaen på Lyngby Sø, som var et stort tilløbsstykke. Mange forskellige både, fx en kæmpe svane, en slange, et vikingskib og en hjuldamper.


DET SKAL VÆRE BEDRE AT BO I LYNGBY-TAARBÆK

Børn, unge og ældre

 • Renovering af skoler, daginstitutioner og kommunale bygninger er hårdt tiltrængt.
 • Højst 24 elever i klasserne.
 • Kortere skoledage og mere afveksling i undervisningen.
 • Mangfoldighed og valgfrihed: Indbyggernes forskellige ønsker og behov og skal afspejles i tilbuddene, også for plejehjems- og daginstitutionspladser.
 • Frasalg af kommunale ejendomme, der ikke har med kerneopgaverne at gøre. Pengene skal bruges på de bygninger, der rummer mennesker, fx skoler, daginstitutioner og plejehjem.
 • Ældre skal have kendt plejepersonale.

Kultur, sport og fritid

 • Øget fokus på at være ung i kommunen bl.a. med værested og aktiviteter.
 • Løft af kulturen.
 • Bedre muligheder for bevægelse og sport. Motionsstier, naturlegeplads og forbedrede idrætsfaciliteter. 
 • De mange frivillige, som bidrager til sammenhængskraften i kommunen, skal have mere indflydelse på, hvordan pengene anvendes.
Den grønne kommune

 • Kommunen skal være langt bedre til at lytte til borgerne og deres ønsker for udviklingen i det område, de bor i.
 • Kommunen skal udvikles med respekt for de grønne områder.
 • Vi foretrækker underjordiske parkeringspladser ved større byggerier.
 • Byggeprojekter skal harmonere med omgivelserne.
 • Bevaringsværdige bygninger skal renoveres og lokale kendetegn for de forskellige byområder bevares.
 • Lokalplanerne skal hjælpe til, at der bygges og ændres med omtanke for lokalområdet.
 • Veje, fortorve og cykelstier trænger til renovering og vedligehold.
 • Parker og legepladser skal vedligeholdes.

DET SKAL VÆRE BILLIGERE AT BO I LYNGBY-TAARBÆK

 • Færre penge til administration. I kommunen bruger vi for mange penge på administration, viser sammenligninger mellem kommunernes udgifter.
 • Lavere takster til vand, renovation, SFO, klubber m.v.
 • En effektiv kommune: Vi skal gøre det bedre og billigere. Kommunale opgaver, som egner sig, skal i udbud.
 • Lavere personskat.
 • Mere tværkommunalt samarbejde om at løse opgaver, så det gøres bedre og billigere end i dag.
 • Vælgerne har sammensat en kommunalbestyrelse med et borgerligt flertal - Venstre ønsker samarbejde med alle, men også at kommunen trækkes samme vej som borgerne ønsker. Derfor skal VK-samarbejdet styrkes.
 • Erhvervslivet skal have bedre service og kommunen skal igen i top blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner.

Det skal være nemmere at bo i Lyngby-Taarbæk

 • Kortere byggesagsbehandling.
 • Afbureaukratisering og færre regler.
 • Trafikale problemer skal løses.
 • Den meget populære borgerrådgivningsorden genindføres.
 • Sagsbehandlingstiden i kommunen skal være hurtigere for alle.
 • Vi skal lære af andre kommuner og gøre op med "plejer".

Ovenstående er en opdateret, koncentreret version af det program, Venstre gik til kommunalvalg på i 2017.

Bidrag til kommune- og regionsvalg sendes til kommuneforeningens bankkonto 6748 0001101888 eller mobilepay til 96447