Lokal politik

DET SKAL VÆRE BEDRE AT BO I LYNGBY-TAARBÆK

Børn, unge og ældre

 • Renovering af skoler, daginstitutioner og kommunale bygninger er hårdt tiltrængt.
 • Højst 24 elever i klasserne.
 • Kortere skoledage og mere afveksling i undervisningen.
 • Mangfoldighed og valgfrihed: Indbyggernes forskellige ønsker og behov og skal afspejles i tilbuddene, også for plejehjems- og daginstitutionspladser.
 • Frasalg af kommunale ejendomme, der ikke har med kerneopgaverne at gøre. Pengene skal bruges på de bygninger, der rummer mennesker, fx skoler, daginstitutioner og plejehjem.
 • Ældre skal have kendt plejepersonale.

Kultur, sport og fritid

 • Øget fokus på at være ung i kommunen bl.a. med værested og aktiviteter.
 • Løft af kulturen.
 • Bedre muligheder for bevægelse og sport. Motionsstier, naturlegeplads og forbedrede idrætsfaciliteter. 
 • De mange frivillige, som bidrager til sammenhængskraften i kommunen, skal have mere indflydelse på, hvordan pengene anvendes.
Den grønne kommune

 • Kommunen skal være langt bedre til at lytte til borgerne og deres ønsker for udviklingen i det område, de bor i.
 • Kommunen skal udvikles med respekt for de grønne områder.
 • Vi foretrækker underjordiske parkeringspladser ved større byggerier.
 • Byggeprojekter skal harmonere med omgivelserne.
 • Bevaringsværdige bygninger skal renoveres og lokale kendetegn for de forskellige byområder bevares.
 • Lokalplanerne skal hjælpe til, at der bygges og ændres med omtanke for lokalområdet.
 • Veje, fortorve og cykelstier trænger til renovering og vedligehold.
 • Parker og legepladser skal vedligeholdes.

DET SKAL VÆRE BILLIGERE AT BO I LYNGBY-TAARBÆK

 • Færre penge til administration. I kommunen bruger vi for mange penge på administration, viser sammenligninger mellem kommunernes udgifter.
 • Lavere takster til vand, renovation, SFO, klubber m.v.
 • En effektiv kommune: Vi skal gøre det bedre og billigere. Kommunale opgaver, som egner sig, skal i udbud.
 • Lavere personskat.
 • Mere tværkommunalt samarbejde om at løse opgaver, så det gøres bedre og billigere end i dag.
 • Vælgerne har sammensat en kommunalbestyrelse med et borgerligt flertal - Venstre ønsker samarbejde med alle, men også at kommunen trækkes samme vej som borgerne ønsker. Derfor skal VK-samarbejdet styrkes.
 • Erhvervslivet skal have bedre service og kommunen skal igen i top blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner.

Det skal være nemmere at bo i Lyngby-Taarbæk

 • Kortere byggesagsbehandling.
 • Afbureaukratisering og færre regler.
 • Trafikale problemer skal løses.
 • Den meget populære borgerrådgivningsorden genindføres.
 • Sagsbehandlingstiden i kommunen skal være hurtigere for alle.
 • Vi skal lære af andre kommuner og gøre op med "plejer".

Ovenstående er en opdateret, koncentreret version af det program, Venstre gik til kommunalvalg på i 2017.

Bidrag til kommune- og regionsvalg sendes til kommuneforeningens bankkonto 6748 0001101888