Det Gode Liv I Lyngby-Taarbæk – Valgprogram for 2021-2015

Det gode børn-, skole-, og fritidsliv

Det gode barndomsliv er en barndom med trygge rammer, som er helt centralt for alle børns og unges udvikling, og derfor skal kommunen i samarbejde med forældre sørge for, at vi i Lyngby-Taarbæk skaber de bedste vilkår for vores børn. Om det er i skolen, daginstitutionerne eller til deres fritidsaktiviteter, skal vi møde vores børn med de behov de har, og sikre at Lyngby-Taarbæk er blandt de bedste kommuner at stifte familie i.

Det gode fritidsliv kan fordres af kommunen ved at de kommunale daginstitutionerne tilbyder fleksible afleverings- og afhentningstider, så arbejdsliv og familieliv ikke bliver hinandens modsætninger. Kommunen skal samtidig understøtte, at der er et bredt og alsidigt fritidstilbud, uanset man er til friluftsliv, idræt eller basguitar, så skal kommune skabe muligheden for at alle børn og unge kan lære, udvikle og engagere sig i deres hobby.

Det gode skoleliv i kommunen er et der er med til at sikre en sund og livslag læring, hvor der er mulighed for den enkelte lærer at engagere eleverne i tidsvarende lokaler med sundt indeklima. Hvis fagligheden skal være i centrum, er der behov for moderne læringsmiljøer. I Venstre ønsker vi plads til børnefamilier, og vil kæmpe for en fleksibel hverdag, med gode skoler og tiltrækkende fritidsaktiviteter.

Det gode ældreliv

Det gode ældreliv skal ikke industrialiseres og være et sted hvor de ældre ses som tal i et regneark, men skal være varm og nær og sikre de ældre den omsorg og hjælp de har behov. Venstre vil arbejde for at hjælpe flest mulige ældre med at klare sig selv, og de ældre som ikke kan klare sig selv skal have den hjælp og omsorg de fortjener.

Det gode ældreliv skal være et hvor den ældre har mest mulig indflydelse på sin livssituation. Der skal udvides for de tilbud og aktiviteter vores ældre kan tage del i, og vores ældre skal i langt højere grad have mulighed for at vælge imellem flere tilbud. Der skal ikke tænkes i kasser som vores ældre kan proppes ned i, men i stedet være en bred vifte af tilbud og muligheder som de kan vælge imellem.

Det gode sundhedsliv

Det gode sundhedsliv i Lyngby-Taarbæk kræver at der tør foretages nye prioriteringer. Det gode sundhedsliv starter allerede fra fødslen. Der skal øges den støtte og hjælp der gives til forældre, der efter fødslen kan opleve depressioner eller at rollen som forældre ikke er til at overskue. Dernæst skal vi fokusere på opkvalificering af kommunens pædagoger, og der skal være fokus på bevægelse og sundhed i vores daginstitutioner. Der skal være køkkener hos alle institutioner, hvor børn som unge som ældre kan være med til at deltage i madlavningen og lære om god kost.

Det gode sundhedsliv indebærer, at man ikke går tabt i systemer. Vi ser desværre at alt for mange bliver fanget imellem offentlige systemer når de overgår fra behandling hvor ansvaret ligger imellem kommuner og regioner. Det kan ikke passe, at man midt i sin sygdom, også skal være nødsaget til at bruge tid og kræfter på at finde rundt i offentlige systemer og strukturer. Derfor vil Venstre fokusere på at styrke kordinationen imellem Region Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune, så man som patient ikke selv er nødsaget til at finde rundt i dette.

Den godt drevne kommune

Det gode liv i Lyngby-Taarbæk forudsætter en stærk økonomi og de rette prioriteringer. Uden en stærk økonomi og de rette prioriteringer, kan vi ikke levere en velfærd der er blandt de bedste i landet. Man kan fristes til at tro, at hvis bare man bruger flere penge, så får man også et bedre tilbud, om så det gælder ældreplejen eller vores folkeskoler. At bruge flere penge, uden overvejelse om hvordan de bruges, er både den lette og dyreste holdning man kan have.

Det gode liv er det, hvor du har mest frihed over dine penge. I Venstre går vi derfor til valg på at vi under ingen omstændigheder vil hæve kommuneskatten, men i stedet vil kæmpe for at sænke den. Dermed forpligter vi os også til at sikre at kommunens penge bliver brugt hvor de skaber den største værdi for hele kommunen. Vi skal ikke bruge penge på unødig administration, hvis vi i stedet kan bruge pengene på vores børn og ældre og de ting der gavner vores borgere. Vi tror på at fundamentet for det gode liv, er en veldrevet kommune, med en sund økonomi.

Det gode liv i Lyngby-Taarbæk forudsætter derfor, at de politikere der repræsenterer borgerne på rådhuset, har respekt for borgernes penge, og ikke bruger dem på unødige prestigeprojekter. At sikre de bedst mulige velfærdtilbud er ikke billigt, men netop derfor skal det nøje overvejes hvordan hver eneste krone bruges. 

Det gode politiske liv

Det gode politiske liv er et der ikke går op i personfnidder og politik. Venstre vil samarbejde bredt om at skabe det gode liv i Lyngby-Taarbæk. Politik til sit værste når det går op i taburetrytteri, intriger og politiske magtkampe.

Det gode politiske liv er et hvor der tænkes på borgerne før systemet. Venstre vil være borgerligt-liberale stemmer der arbejder, og som hver dag kæmper for at inddrage borgerne og sikre ikke bare det gode liv i Lyngby-Taarbæk, men det bedst mulige liv.