Hver femte vælger i Lyngby-Taarbæk stemmer Venstre ved folketings- og Europavalg. Ved de sidste valg i 2019 gik Venstre frem og blev det største parti i kommunen.

Jens dissing odgaard

Kredsbestyrelsesformand
E-mail: [email protected]

Telefon: 22 70 78 72

JENS BO OLESEN

NæstformandKRISTIAN WISMANN KURLINK

Kasserer


Morten Lauberg Lauritsen

SekretærJesper Kiel Rasmussen

Bestyrelsesmedlem


Tommy Wedel

BestyrelsesmedlemUlrik E. Fink

Bestyrelsesmedlem


Lukas Damsgaard 

Bestyrelsesmedlem,
VUKathrine Eskildsen Larsen 

Bestyrelsesmedlem,

VU 


Søren Nielsen 

SuppleantIda Maiken Schaar 

Suppleant


VALGKREDSEN I LYNGBY

Kredsen dækker Lyngby-Taarbæk Kommune. Bestyrelsen opstiller og støtter folketingskandidaten lige som den er lokalt ansvarlig for folketingsvalg.

Kredsbestyrelsen vælges på partiforeningens generalforsamling. Bestyrelsen er en selvstædig organisation med egne møder og økonomi. En del af medlemskontingentet til Venstre går til kredsens arbejde, som først og fremmest er de landsdækkende valgkampe. Desuden modtager kredsen private bidrag, kun jf. gældende regler og lovgivning.

Donationer til næste folketingsvalgkamp kan indbetales til kredsens bankkonto: 7045 0001269156

Bidrag til kommune- og regionsvalg sendes til kommuneforeningens bankkonto 6748 0001101888