Pressen skrev

20. marts 2020:

Rådhusrenovering bør genovervejes

DEBATINDLÆG I DET GRØNNE OMRÅDE af Helle Binzer, spidskandidat for Venstre i Lyngby-Taarbæk: Som Venstres nyvalgte spidskandidat, men også som initiativtager til forældrebevægelsen #hvorerderenvoksen her lokalt i Lyngby-Taarbæk, har jeg brug for at præcisere sidste uges udgave af Det Grønne Område, hvor børne- og ungeformanden påpeger at:

"I stedet for at tale nedsættende og generaliserende om vores dagtilbud, bør vi takke og vise tillid til vores medarbejdere og ledelse, der hver eneste dag yder en kæmpe indsats for at levere kvalitet i hverdagen for vores børn."

Jeg vil gerne slå fast, at vi forældre ikke kritiserer det pædagogiske personale eller ledelse. Tværtimod gik forældre på tværs af kommunen sammen i efteråret for at samle 600 roser, som vi delte ud til det pædagogiske personale som en tak for deres daglige fantastiske arbejde. Desværre var børne- og ungeformanden ikke tilstede d. 6 april sidste år hvor forældre, børn og bedsteforældre demonstrerede for minimumsnormeringer. Her ville hun have oplevet, at det ikke "bare" er enkeltstående tilfælde, der er tale om, men et område som er udfordret grundet mange års besparelser.

At jeg nu skal stå i spidsen for Venstre i Lyngby-Taarbæk ændrer ikke ved, at jeg mener, at den virkelighed, som mange forældre færdes i, om det er dagtilbud eller skole, så er der brug for at se på, om vi virkelig skal bruge 250 mio kr. på at renovere kommunens rådhus. For selvom det ikke direkte kan give os flere dygtige og varme hænder, så vil en investering i form af renovering af kommunens nedslidte faciliteter, heriblandt indeklima på skoler og i dagtilbud forbedre sygefraværet og vi vil derigennem få en reel bedre normering ude på gulvet. Jeg kan læse, at også rådhuset er blevet misligholdt ligeså og derfor står vi nu i dette dilemma - her mener jeg og Venstre, at det rigtige for byens borgere vil være at finde et billigere alternativ.

19. marts 2020:

Børneområdet løftes af SF - ikke Venstre

DEBATINDLÆG I DET GRØNNE OMRÅDE af Joachim Schiødt, folketingskandidat (SF), Lyngby-TaarbækHelle Binzer (V) havde et indlæg i avisen den 6. marts, hvor hun angriber de planlagte forringelser på børneområdet i kommunen. Hun har det sidste års tid kæmpet en utrættelig kamp for kommunens mindste, og deres forhold i børnehaverne og vuggestuerne, som hun fortjener en stor tak for! Selv om Venstre har fået en børne-ildsjæl ved roret i Lyngby-Taarbæk ændrer det ikke på, at det er et parti, der næsten hver eneste gang, de har fået chancen, har prioriteret skatterabatter over vores børns velfærd. Reel forandring på børneområdet er på vej, men det bliver takket være socialt indignerede ildsjæle på venstrefløjen, der tør investere massivt i fællesskabet.

Marts 2020:

LOKALPOLITIK - NOGET FOR DIG?

LIBERALT OVERBLIK: 29-årige Christine Dal er nybagt mor til Malte og der skal være plads til politik i hendes liv. Hun genopstiller i 2021 til Region Hovedstaden, nu for Venstre i Lyngby-Taarbæk. "Venstre er de skarpe, når det gælder om at sikre patientrettighederne. Socialdemokraterne sylter dem og bruger utrolig meget tid på at diskutere økologi i kantinerne, fordybelsesrum på hospitalerne og de 17 verdensmål. Her det Venstre, der stædigt fastholder fokus på de konkrete problemer," fortæller Christine Dal i en artikel om at være aktiv i kommunal- og regionalpolitik. 

11. marts 2020:

HVOR MEGET VIL VENSTRE OPNORMERE?

DEBATINDLÆG BRAGT I DET GRØNNE OMRÅDE - Børne- og Ungeudvalget svarer Venstre: Vi ser frem til, af Venstre også gerne vil investere i børneområdet. Vi er ikke enige i, at at området ikke har været prioriteret lokalt. Vi er - og har altid været - mange, der brænder for børneområdet. Fra alle partier. Også Venstre. Det relevante spørgsmål til Venstre bliver: Hvor meget vil Venstre gerne opnormere vores dagtilbud og hvor vil Venstre finde midlerne?

11. marts 2020:

Lyngby boldklub utilfreds med egenbetaling

DET GRØNNE OMRÅDE:  Lyngby Boldklub skal selv betale for storskærme, vedtog kommunalbestyrelsen på et lukket møde. "Superligadelen af Lyngby Boldklub er en privat virksomhed, som kommunen hverken kan eller må støtte økonomisk," siger Søren P. Rasmussen (V) til avisen.

4. marts 2020:

Er her en VOKSEN?

DEBATINDLÆG BRAGT I DET GRØNNE OMRÅDE - Af Rosa Ingstrup Knudsen, formand, VU i Lyngby-Taarbæk: Magtfuldkommenhed har kronede dage i Mette Frederiksens regering. Regeringens skylder borgerne en ansvarlig aftale med bedre balance og velfærd, uden en ekstra regning, overbetaling af udlændinge og en favorisering af røde kommuner.

4. marts 2020:

Uforståeligt at vi accepterer det her i kommunen

DEBATINDLÆG BRAGT I DET GRØNNE OMRÅDE - Af Helle Binzer, spidskandidat, Venstre: Jeg finder det dybt bekymrende, at vi næsten et år efter, at vi forældre demonstrerede foran rådhuset og har været til størstedelen af kommunalbestyrelsesmøderne, stadig oplever et område, som ikke prioriteres lokalt.

4. marts 2020:

35-årig kvinde er ny v-spidskandidat

DET GRØNNE OMRÅDE: Generationsskiftet i Venstre i Lyngby-Taarbæk blev lige så udramatisk som selve den årelange optakt har været dramatisk. 35-årige Helle Binzer var bestyrelsens emne som spidskandidat til kommunevalget i 2021 og hun blev valgt uden modkandidat af de fremmødte medlemmer. Helle Binzer afløser forhåndværende borgmester Søren P. Rasmussen, som efter kommunevalget forlader kommunalpolitik.