Nyheder

Helle Binzer stiller op som spidskandidat for Venstre i Lyngby-Taarbæk.

PRÆSENTATION AF KANDIDAT: HELLE BINZER

Kære Venstre medlemmer

Mit navn er Helle Binzer og bestyrelsen har valgt at pege på mig som ny spidskandidat efter Søren P. Rasmussen. Det er jeg dybt taknemlig for ,og det er en anbefaling, jeg tager meget alvorligt, for som jeg ser det er der kun én vej frem for Venstre og det er fremad!

Inden vi mødes til generalforsamling den 26. februar, vil jeg gerne at du får mulighed for lige at lære mig lidt bedre at kende. Derfor inviterer jeg til dialogmøde den 19. februar klokken 19.30 hos mig i Hvidegårdsparken 31, 2800 Kongens Lyngby. Af hensyn til forplejning vil det være behjælpeligt med en tilmelding på [email protected]

Om mig

Jeg er 34 år gammel, opvokset i Hjørring og jeg bor sammen med min mand Toke. Vi har sammen Thor på 4 år og Bjørn på 2 år. Vi valgte for 7 år siden at flytte fra vores lejlighed på Frederiksberg til Lyngby Taarbæk. Vi faldt for den skønne natur og vi kunne se os selv stifte familie her. Det har vi bestemt ikke fortrudt. 

Jeg har en bachelor i Antropologi fra Københavns Universitet og arbejder til dagligt hos Discovery Networks Danmark, hvor jeg sidder som Key Account Manager og laver kommercielle partnerskaber med danske TV-annoncører.

Lokalpolitisk erfaring

Jeg har i det seneste års tid brugt al min fritid på at arbejde med politik. Jeg sat mig selv i spidsen for det tværpolitiske arbejde med kommunens indsats på dagtilbudsområdet. Et område, som jeg - og mange andre forældre - oplever som nedprioriteret igennem mange år. Jeg har arbejdet koncentreret med en firegrenet strategi: 

1) Demonstration foran Lyngby Rådhus 6. april 2019. 

2) Dialogmøder med kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

3) Aktivering af forældre på tværs af dagtilbud, kommunale og selvejende. 

4) Læserbreve og indslag i lokalavisen, Politiken, DR og P4 samt Facebook gruppen ”Bedre Børneliv Lyngby Taarbæk”.

Arbejdet har høstet klare resultater. Jeg har i den grad fået aktiveret forældre på tværs af kommunen og vi er lykkes med at stifte kommunens første forening for børn, Bedre Børneliv Lyngby Taarbæk. En forening, som bliver hørt og har indflydelse. Vi har opnået at lægge et politisk pres sådan, at vi er i meget tæt dialog med Børne- og ungeudvalget samt borgmesteren om strategien for kommunens dagtilbud.

Jeg er glad for, at jeg som borgerlig kan være med til at sætte dagsordenen på børneområdet. Vi borgerlige elsker jo også vores børn og vil dem det bedste.

Erfaringerne med at aktivere vælgerne vil jeg bruge til at sikre fremgang for Venstre ved valget i 2021.

Lyngby-Taarbæk for alle 

Selvom min interesse for lokalpolitik stammer fra min interesse for børneområdet, så har jeg stor interesse for alt det, der betyder noget for os i Lyngby-Taarbæk. 

Vi har en kommune med en stor skatteindtægt og mange penge at prioritere med. Men prioriteringerne er nogle gange svære at forstå. Og det er svært at forstå, at det skulle være nødvendigt at opkræve endnu flere penge i skat for at få kommunen til at løbe rundt.

En prioritering, jeg har svært ved at forstå, er, at andre partier vil bruge 250 mio. kr. på at renovere Rådhuset. Jeg kalder det en hån mod os, der bor i kommunen. 

Vi står i en tid hvor flere af kommunens servicetilbud er voldsomt nedslidt, for ikke at tale om vores veje mm, som heller ikke er vedligeholdt. Det er uforsvarligt at prioritere så mange penge på et kontorhus imens man vil nedprioritere i de bygninger, hvor borgerne i langt højere grad har deres gang.

Fælles for alle i kommunen er, at Lyngby Taarbæk ikke er en billig kommune hverken at bosætte sig i eller leve i. Det mener jeg forpligter lokalpolitisk. Det er for nemt at sige, at skatten skal op for at få råd til det, vi vil. Jeg frygter, at vi ender med at skubbe flere borgergrupper ud af kommunen, hvis det bliver dyrere at bo her. 

Grundlæggende mener jeg, at man skal lade borgerne beholde deres egne tjente penge, så den enkelte har mere frihed til selv at prioritere.

Jeg vil understøtte det frie valg for forældre, for syge, for ældre, for pårørende og i de øvrige situationer, hvor vi har brug for fællesskabet.

Strategi for Venstre

Der er ingen tvivl om, at jeg vil arbejde benhårdt for Venstre Lyngby Taarbæk. Jeg mener, at der er et kæmpe borgerligt potentiale for Venstre i vores kommune. Vi skal have mange flere ind kommunalbestyrelsen og vi skal igen være med til at sætte dagsordenerne i vores kommune.

Skal vi lykkes, vil jeg heller ikke lægge skjul på, at det kræver flid, vilje og ikke mindst samarbejde. Vi skal samarbejde internt i Venstre, men også eksternt. Vi har en kommunikationsopgave foran os, som skal løftes ude hvor borgerne er, i pressen og på de sociale medier. Vi skal føre valgkamp fra dør til dør, vi skal vinde stemmerne ved at lytte, spørge og komme med de tanker og forslag, som forbedrer dagliglivet for os, der bor i Lyngby.

Vi Venstre-folk skal udnytte hinandens styrker og spille hinanden gode. Det er jeg overbevist om, at vi kan lykkes med. Til sammen har vi stærke kompetencer, som sikrer os fremgang i 2021!

På genhør! Jeg håber at se dig den 19. februar klokken 19.30 hos mig i Hvidegårdsparken 31, 2800 Kongens Lyngby.

Bedste hilsner
Helle Binzer
 

HELLE PÅ FACEBOOK


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING OG OPSTILLINGSMØDE

Kære medlem af Venstre i Lyngby-Taarbæk 

Du indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling jf. Venstres vedtægter. Generalforsamlingen afholdes i år den 26. februar klokken 19.00 på Lyngby Rådhus.

Vi håber at se dig til generalforsamlingen, hvor der samtidigt afholdes opstillingsmøde. På opstillingsmødet vælges spidskandidat til kommunalvalget og kandidat til regionsrådsvalget i 2021.

Dagsorden 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold 

4. Behandling af regnskab 

5. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for 2021 

6. Behandling af indkomne forslag Der er ved fristens udløb ikke indkommet forslag 

7. Godkendelse af procedurer for KV21 jf. forslag til “Forretningsorden for opstilling til kommunalvalg 2021 samt udarbejdelse og gennemførelse af handlingsprogram” 8. Beslutning om antal opstillede og valg af kandidat(er) til RV21. 

Efter punkt 8 suspenderes generalforsamlingen for at afholde opstillingsmøde. 

På opstillingsmødet vælges stemmetællere, dirigent, spidskandidat til kommunevalget samt kandidat(er) til regionsrådsvalget. 

Efter opstillingsmødet genoptages generalforsamlingen: 

 9. Valg af formand 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

11. Valg af formand for kredsbestyrelsen 

12. Valg til kredsbestyrelsen 

13. Valg af medlem til regionsbestyrelsen 

14. Valg af delegerede til landsmødet 

15. Valg af to revisorer og suppleant(er) 

16. Eventuelt

Alle medlemmer af Venstre i Lyngby-Taarbæk har adgang til mødet, når man har betalt kontingent senest den 19. februar. For at være valgbar og have stemmeret til opstillingsmødet, skal du have fysisk bopæl i Lyngby-Taarbæk.

Indbetaling af kontingent, kr. 380 for 2020 (660 kr. for par og 330 kr. for pensionister) bedes indbetalt via opkrævning tilsendt via Betalingsservice eller post i december måned 2019.

Et samlet dokument med mødepapirer fremsendes inden generalforsamlingen og udleveres desuden på mødet.

Af hensyn til bestilling af kaffe mv., vil vi gerne, at man tilmelder sig inden den 24. februar.

TILMELD MIG


Christine Dal, 28 år, repræsenterer Venstre i Regionsbestyrelsen og er 1. suppleant til Folketinget i Københavns Omegns Storkreds.

PRÆSENTATION AF KANDIDAT: CHRISTINE DAL

Kære medlemmer af Venstre i Lyngy-Taarbæk.

Mit navn er Christine Dal og jeg ønsker at blive jeres nye folketingskandidat. 

Jeg er 28 år, født og opvokset i Gentofte, men med en stor del af familien boende i Lyngby. 

Privat bor jeg med min mand Jesper og vores 3 måneder gamle søn Malte, og vi har nu købt hus i Virum, hvor vi flytter ind i januar. Vi glæder os til at få mere plads og luft omkring os, og ser frem til at blive en aktiv del af foreningen og det politiske liv i Lyngby. 

 Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder til dagligt på Hvidovre hospital på landets største mave-tarmkirurgiske kræft afsnit. Her er jeg også klinisk vejleder, hvor jeg uddanner vores nye sygeplejersker, og jeg elsker mit fag. 

Arbejdet med ældre

Jeg har et bredt CV med erfaring på sundhedsområdet og har bl.a. arbejdet i specialområdet med blinde, fire år i socialpsykiatrien på Frederiksberg, som vikar på plejehjem, i hjemmeplejen, på skærmede demensafsnit og som frivillig på hospice.

Jeg bruger min personlige erfaring som ansat i sundhedsvæsenet og som pårørende i mit politiske arbejde. Jeg driver desuden et mindre hestesportssted i Frederikssund og er selv aktiv rytter.

Erfaring som rådmand

Af politisk erfaring har jeg samlet halvandet år i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg som rådmand og medlem af børneudvalget, undervisningsudvalget samt ældre-  og sundhedsudvalget. Jeg var indtil beslutningen om flytning 1. suppleant til kommunalbestyrelsen. 

Herudover har jeg siddet i bestyrelsen på Frederiksberg gymnasium siden 2012. Og jeg har siden 2013 siddet i Venstres kommunebestyrelse og arbejdet organisatorisk for foreningen.

Regionsrådet

Jeg repræsenterer Venstre i regionsrådet, hvor jeg ved valget i 2017 blev valgt med 2.383 personlige stemmer. I regionen sidder jeg bl.a. i sundhedsudvalget og udvalget for innovation, uddannelse og forskning samt sundhedskoordinationsudvalget.

I januar 2019 blev jeg opstillet som kandidat til folketingsvalget for Hvidovrekredsen, hvor jeg førte en stabil valgkamp for et minimalt budget, mens jeg arbejdede fuldtid, var gravid og passede mine poster i regionen. 

Godt valg

Det medførte et godkendt resultat med 1358 personlige stemmer og jeg er nu storkredsens første suppleant til folketinget. Ved næste folketingsvalg går jeg all-in og min valgkamp får fuld skrue. Jeg er allerede i gang med forberedelserne og går målrettet efter valg næste gang.

Jeg er hårdtarbejdende, selvkørende og har en stærk politisk profil med afsæt i det sundhedspolitiske. Jeg er dog også skarp i lokalpolitiske sager og ved, at det er opmærksomheden mellem valgene, der giver resultaterne. 

Vil være kendt lokalt

Synlighed i kommunen, i læserbreve, ved debatter og arrangementer - det er her, opmærksomheden skabes. Jeg er god til at skabe relationer i politik og det har sikret mig muligheden for at skabe gode resultater for Venstre. 

Jeg ser frem til at møde jer alle og håber på jeres opbakning og derved muligheden for at repræsentere Lyngby landspolitisk.

FØLG CHRISTINE PÅ FACEBOOK


Folketingskandidaten går forrest for at kommunikere partiets budskaber. (Modelfoto fra valgaftenen 2019).

opstillingsmøde 16. januar: valg af folketingskandidat for lyngby-kredsen

Venstres kreds i Lyngby skal have ny folketingskandidat. Alle medlemmer i valgkredsen inviteres til opstillingsmøde med præsentation og valg af ny folketingskandidat.

Opstillingsmødet afholdes torsdag den 16. januar klokken 19.30 på Lyngby Rådhus i kommunalbestyrelsens spisesal. 

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Valg af folketingskandidat for Venstre i Lyngby-kredsen

4. Aktuel, politisk debat

5. Eventuelt

Venstre har ved både Europa- og Folketingsvalget oplevet stigende tilslutning hos vælgerne i Lyngby. Det skyldes ikke mindst det aktive arbejde, mange af kredsens medlemmer udførte ved valgene i foråret. Det gode udgangspunkt, vi har skabt sammen, ønsker kredsbestyrelsen udbygget med en synlig og aktiv kandidat, som kan repræsentere Lyngby-kredsen på bedste vis.

Til mødet serveres kaffe, kage og lidt at drikke. 

For at deltage i mødet skal du have betalt kontingent senest syv dage inden mødet og bo i valgkredsen (Lyngby-Taarbæk kommune).

Tilmeld dig venligst her.

Vil du stå i spidsen for venstre?

Venstre i Lyngby-Taarbæk søger ny spidskandidat til kommunevalget i november 2021. 

Den ideelle kandidat brænder for i et og alt at kommunikere Venstres politik til alle i Lyngby-Taarbæk. 

Du har garanteret demonstreret politisk tæft og lederskab. Som person er du robust, idérig og engageret. Din begejstring er smittende, du har et positivt livssyn og rummer et stort drive. Det er et krav, at du bor i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det er Venstres lokale medlemmer, som bestemmer, hvem der varetager hvervet, som er blevet ledigt, da den hidtidige spidskandidat ikke genopstiller.

Bestyrelsen har nedsat et valgudvalg, der fungerer som ”headhuntere”. Udvalget modtager frem til jul ideer og input fra alle, der har gode ideer til hvem, der skal varetage det politiske lederskab i Venstre i Lyngby-Taarbæk.

Målet er, at spidskandidaten vælges på et opstillingsmøde ved partiforeningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2020. 

Alle henvendelser behandles fortroligt. Valgudvalget består af Lis Coskun Laursen, Niels Møller og Tommy Wedel. Udvalget har tilknyttet Søren P. Rasmussen som konsulent.